Kladuška naušnica

1,400.00KM2,520.00KM

Očisti

Zlatna naušnica, nađena je 1940 godine u Velikoj Kladuši, oko 3 km sjeverno od samog središta,a pronašli su je seljaci iz okoline Velike Kladuše, od kojih je naušnicu kupio dr. Stanko Sielski, u to vrijeme liječnik u Bihaću, inače muzeajac,hobista. Pedesetih godina 20 stoljeća naušnica je spadala među najznačajnije 'prinove' , te ih je Arheološki muzej u Zagrebu nabavio za svoju srednjovjekovnu zbirku. Zlatna naušnica tipa okrenute piramide, po mnogočemu je izuzetna. Dr.Zdenko Vinski, koji je temeljito obradio naušnicu, 1956 godine ju je uporedio sa jednom naušnicom u Budimpešti i Beču,dok mu je u našoj zemlji bila vrlo slična samo ona u Narodnom muzeju u Beogradu (pronađena u mjestu Ram, nizvodno od Đerdapske klisure), kojoj je nedostajao kuglasti ukras. Očito je da je ova kladuška naušnica bila jedna od rijetkih u to vrijeme. Na osnovu svog temeljitog razmatranja dr.Vinski je naušnicu pronađenu u Velikoj Kladuši datirao 'u početak VII stoljeća', dakle u vrijeme nadiranja Avara sa Slavenima prema Saloni (razorena 614.god.), koje je moralo ići dolinom rijeke Une,pa je naušnica iz okolice Velike Kladuše dakle i spomenik istovremen završnoj seobi Hrvata i ostalih južnih slavena na Balkanski poluotok. Na inicijativu građana Velike Kladuše iz dijaspore kao jedini suvenir Kladuše, odlučili smo napraviti istu takvu naušnicu u odgovarajućoj veličini i težini dostupnu kao suvenir Kladuše pod našim brandom "Kladuška naušnica".

Usporedi
KOD: N/A Kategorija:

Glavni Izbornik